Kontakt

Adresa:

Moravský Kočov 200

Moravskoslezský Kočov

792 01

E-mail:

ms.kocov@seznam.cz

Telefon:

+420 724 534 234

IČO:

71295020

Ke stažení

Jídelníček

Vzdělávací program

Školní řád

POZVÁNKA K ZÁPISU

Žádost o přijetí

Evidenční list

Přihlas
slideshow

OTEVÍRÁNÍ MŠ

 

Od 12. 4. je umožněna osobní přítomnost v MŠ na vzdělávání pouze dětem, které plní povinné předškolní vzdělávání a dětem zaměstnanců IZS.

Děti v MŠ nemají povinnost nosit ochranu nosu a úst. Zákonný zástupce doprovázející dítě musí mít při vstupu do prostor MŠ respirátor.

Povinné testování dětí bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek.

Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do mateřské školy.

Testování není povinné pro děti,

které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID- 19 a neuplynula doba delší než 90 dní a

které mají negativní výsledek antigenního testu nebo PCR  testu, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb.

Tuto skutečnost musí zákonný zástupce doložit potvrzením.

 

 

 

 

Žádost o ošetřovné vyplňuje výhradně rodič, podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

 

Informace o ošetřovném  https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. 

 

 

 

 

Charakteristika školy 

Mateřská škola je příspěvkovou organizací zřizovanou Obcí Moravskoslezský Kočov. Je to škola s celodenním provozem. Je umístěna v budově obecního úřadu. Budova se nachází v centru obce spolu s venkovním dětským koutkem, fotbalovým hřištěm, návsí a kulturním zařízením. V podkroví je velká herna dostatečně přirozeně prosvětlená okny ve štítě i střešními okny, sociální zařízení pro děti i dospělé, kuchyňka, jídelna s výdejnou. Šatna pro děti i personál se nachází v přízemí budovy.

 

Identifikační údaje o škole

Název školy:                     Mateřská škola Moravskoslezský Kočov, příspěvková organizace

Adresa školy:                    Moravský Kočov 200, Moravskoslezský Kočov 792 01

Zřizovatel školy:                Obec Moravskoslezský Kočov

Právní forma:                    příspěvková organizace

Ředitelka školy:                 Naděžda Kočařová

IČO/DIČ:                           71295020/CZ71295020

Provozní doba:                  6,30 - 16,00

Číslo telefonu:                   724 534 234

E-mail:                               ms.kocov@seznam.cz

Webové stránky:                www.ms-kocov.cz 

 

 

 

GDPR - informace

Informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů podle Obecného nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů. 

Pověřencem pro ochranu osobních údajů Mateřské školy Moravskoslezský Kočov, příspěvkové organizace je:

Ing. Jitka Steinerová, e-mail: jitka.steinerova@email.cz, ID datové schránky: 4uktnz3, telefon: 728 456 592